IJK Advies
Meanderstraat 8
5563 BL Westerhoven

Rabobank: 1132.82.249
KvK: 17181002
BTW: NL1411.05.070.B01

T: 06 - 46109407
E:
 
 

Project bedrijfsvoering uitvoerende taken

Deelonderzoek naar interne besparingen op uitvoerende taken. Komen tot een gemotiveerde keuze voor zelf blijven uitvoeren of in enige vorm op afstand plaatsen en regisseren.Gemeentelijke kernactiviteiten
Met workshops en interviews inventariseren van het reguliere onderhoud en kwantificeren van de service-elementen van de uitvoerende dienst van de gemeente. Vervolgens de service kwalificeren en laten waarderen door gemeentebestuur om kernactiviteiten toe te kennen aan de eigen dienst.

planresultaten IJK Advies
Casestudie in samenwerking met uitvoerenden

  • Herijking budget en jaarrekening
  • Normering arbeidsbehoefte
  • Vergelijking prijs en kwaliteit
  • Rapportage strategisch organisatieadvies

Project directiebegeleiding UAV

Soepele afwikkeling van het onderhoud van de gemeentelijke groenvoorzieningen conform het meerjarig RAW bestek. Actief meewerken aan de lerende gemeentelijke organisatie die zich doorontwikkelt in haar nieuwe regisserende rol. Optimaal gebruikmakend van de specialistische kennis en het initiatief  van aannemers over kwaliteit, veiligheid & gezondheid en VCA.Het Adviestraject als Leerproces
Onlosmakelijk met het begeleidingstraject staat de ontwikkeling van de inbreng van IJK Advies. Naarmate inhoudelijke kennisoverdracht heeft plaatsgevonden verschuift de rol van IJK Advies naar meer procedureel en begeleidend. Na één jaar moet IJK Advies kunnen terugtreden en de verdere stappen overdragen aan de gemeentelijke organisatie.

planresultaten IJK Advies
Directievoering en -begeleiding
  • Aanbestedingsbegeleiding
  • Bouwvergadering en toezichtplan
  • Termijnbetaling en eindafrekening
  • Rolverdeling en kennisontwikkeling