IJK Advies
Meanderstraat 8
5563 BL Westerhoven

Rabobank: 1132.82.249
KvK: 17181002
BTW: NL1411.05.070.B01

T: 06 - 46109407
E:
 
 

Project boscompensatie

Groenherstel en boscompensatie
Burgemeester en wethouders verbinden extra voorwaarden aan de nog te verlenen vrijstelling voor de bouw van een in bos geplande vrijstaande woning. Door het bos op het perceel te herstellen, de nieuwe woning in het groene straatbeeld in te passen en de aanleg van compensatiebos wordt het verlies tenietgedaan.

Planresultaat IJK Advies
Het plan voorziet in herstel van de openbare groenvoorzieningen ter hoogte van de nieuwbouw. De privétuin levert een bijdrage aan de opwaardering van het straatbeeld en bevestigt de planologische bestemming bos. Toegepaste plantensoorten horen thuis in de bosachtige omgeving van de Brabantse arme zandgronden.

In boscompensatie is voorzien door het inrichten van bos elders binnen de gemeentegrenzen ten gunste van insecten, kleine zoogdieren en struweelvogels. Het landschappelijke lijnelement levert een bijdrage aan de migratie van diverse soorten flora en fauna - in het bijzonder (dag)vlinders - en zal voorzien in foerageer- en vluchtmogelijkheden.

 

Project bedrijfstuin

Reconstructie bedrijfstuin
'You never get a second chance to make a first impression'.

Het welzijn van medewerkers neemt toe met een wandeling door de tuin in de pauze.

IJK Advies revitaliseerd een gedateerde bedrijfstuin door het actualiseren van vormentaal en materiaalgebruik. Het markante inrichtingselement de watertafel toevoegen met exacte maatvoering en fijgevoelige detaillering. Zorgvuldig afgestemd op de aanwezige waarden van het oorspronkelijk ontwerp.

Ontwerp en realisatie
Projectleiding van schetsontwerp tot en met realisatie. Projecttijd tussen eerste schets en de oplevering van het civiele en bouwkundige werk bedraagt 7 weken.