IJK Advies
Meanderstraat 8
5563 BL Westerhoven

Rabobank: 1132.82.249
KvK: 17181002
BTW: NL1411.05.070.B01

T: 06 - 46109407
E:
 
 

Expertise
Door onze organisatieadvies-ervaring te combineren met praktische lijnervaring ontstaat de invalshoek van IJK Advies: het ondersteunen van managers en coördinatoren bij het richting geven aan hun organisatie, het realiseren van veranderingen en het vergroten van de betrokkenheid en inbreng van hun mensen.

Visie
Opdrachtgevers kunnen bij ons terecht voor integrale concepten en adviezen omdat wij de taal van de strateeg én van de uitvoerder spreken. Wij zetten in op langdurig partnerschap door organiserend vermogen, wederzijds begrip, kennisoverdracht en transparantie.

Aanpak
Om maatwerk te leveren en rekening te houden met de 'couleur locale' van uw organisatie maakt IJK Advies tijdelijk onderdeel uit van de organisatie. Door interviews, deelname aan werkprocessen en het bijwonen van overleggen worden knelpunten herkend. Daarna met maximale participatie van de betrokken medewerkers daadwerkelijk veranderen door de meest effectieve interventies te kiezen en toe te passen.

 

Project Samenwerking

Werkdruk
Vanwege de vele projecten en de grote werkdruk is er behoefte aan tijdelijke ondersteuning binnen een gemeentelijke organisatie. Enerzijds om de leidinggevende te ontlasten en daarmee per direct de werkdruk te verminderen, anderzijds om hem te ondersteunen in het verder structureren van zijn werkzaamheden.

Professioneel samenwerken
In samenwerking met de medewerkers is een optimaliseringstraject gestart. De rapportage 'Professioneel Samenwerken' geeft adviezen voor het verbeteren van de 'structuren en mechanismen' van het werkterrein en aanbevelingen voor het verminderen van de werkdruk.

Concrete verbetervoorstellen gericht op Overleg en Planning zijn met een pilot in de organisatie verankerd.

Met de tijdelijke ondersteuning is de implementatie van concrete verbeterpunten gerealiseerd die structureel verlichting geven aan de taken waarvoor de coördinator zich gesteld ziet.