maatschappelijk vastgoed  
 
IJK Advies
Meanderstraat 8
5563 BL Westerhoven

Rabobank: 1132.82.249
KvK: 17181002
BTW: NL1411.05.070.B01

T: 06 - 46109407
E:
 
 

Nieuwe maatschappelijke voorzieningen in buurten en wijken worden nauwelijks meer solitair gerealiseerd. Er is altijd sprake van een combinatie van publieke functies op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, welzijn, maatschappelijke opvang en zorg.

Multifunctionele accommodatie
MFA's zijn ingegeven door het streven naar intensief ruimtegebruik en meer kruisbestuiving in de dienstverlening aan burgers. IJK Advies is een ervaren procesmanager voor het opstellen van locatie- en haalbaarheidsonderzoeken, integrale programma's van eisen, kredietaavragen, aanbestedingsprocedures en directievoering. Bij het formuleren van het eisenpakket worden de toekomstige gebruikers geholpen bij het functioneel specificeren van doelstellingen en functies. Een kritische en creatieve blik ten gunste van het project en het bouwkrediet mag hierin niet ontbreken. Ook de aannemer en architect kunnen uitgedaagd worden om innovatief bij te dragen aan het ruimteconcept door het werk bijvoorbeeld Design & Build aan te besteden.

zwitsers zakmes

Brede School
Scholen die samenwerken met peuterspeelzaal en kinderopvang kunnen worden beschouwd als basisvoorzieningen. Het doel is de zorg voor kinderen efficiënter te maken door arrangementen te creëren en verschillende vormen van onderwijs en jeugdzorg te verbinden waardoor een doorgaande leerlijn wordt gerealiseerd. Met name op het punt van huisvesting brengt dit voordelen mee, ten opzichte van de situatie waarin elk van deze instellingen in eigen huisvesting zou moeten voorzien. IJK Advies is de spin in het web bij de ontwikkeling van de MFA Noord in Veldhoven.

mfa noord

 

Frisse School en GPR
Agentschap NL heeft rondom de vijf thema's energiezuinigheid, luchtkwaliteit, thermisch comfort, visueel comfort en akoestisch comfort eisen ontwikkeld die belangrijk zijn voor een Frisse School. IJK Advies heeft de leiding gekregen bij het realiseren van gezonde, comfortabele en energiezuinige scholen binnen het beschikbare budget.

windmolen

IJK Advies maakt een zo hoog mogelijke kwaliteit en tegelijk een zo laag mogelijke milieubelasting met behulp van de GPR methodiek. Het maximaliseren van kwaliteit gaat over gezondheid, gebruikswaarde en omgeving, nu en in de toekomst. Daarnaast wordt een bijdrage geleverd aan het minimaliseren van problemen als het broekaseffect, uitputting van voorraden en verlies aan biodiversiteit.

Agentschap NL GPR