IJK Advies
Meanderstraat 8
5563 BL Westerhoven

Rabobank: 1132.82.249
KvK: 17181002
BTW: NL1411.05.070.B01

T: 06 - 46109407
E: info@ijkadvies.nl
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IJK Advies onderneemt duurzaam en investeert in haar menselijk kapitaal om kwaliteit te blijven leveren.

Duurzaam ondernemen

Als adviseur in de buitenruimte is het vanzelfsprekend dat wij het milieu en de mens daarin hoog in het vaandel stellen. We doen onze uiterste best om een goede balans te vinden tussen 'people, planet en profit'. IJK Advies doet aan duurzaam ondernemen onder meer door:

Klimaatcompensatie voor de gereden kilometers via Trees for Travel.
Trees for Travel
De digitale certificaten voor 2007 , 2008 , 2009, 2010 en 2011 treft u hier aan.

We beperken zoveel mogelijk het papiergebruik en als er hard copies aangeleverd dienen te worden, dan gebruiken we hiervoor zoveel mogelijk duurzaam papier.

Onze adviseurs trachten zo zuinig mogelijk te rijden; daartoe hebben zij een cursus 'het nieuwe rijden' gevolgd.
het nieuwe rijden

Om te benadrukken dat wij duurzaam ondernemen een warm hart toedragen zijn we vermeld op onder andere

alles duurzaam

 

Gedragscode

IJK Advies is toegelaten door de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (OOA), een kwaliteitsgarantie en gezaghebbend keurmerk. Uiteraard werken onze adviseurs volgens de richtlijnen en de gedragscode van de OOA en zetten we onze (des)kundigheid en werkcapaciteit zo goed en doelmatig mogelijk in voor uitvoering van de opdracht.

OOA

 

Professionalisering

Om als organisatie- en omgevingsadviseur kwaliteit te blijven leveren worden diverse acties ondernomen om verder te professionaliseren in het vakgebied. Daarom investeert IJK Advies continu in opleidingen en worden er regelmatig intervisiebijeenkomsten bijgewoond om met andere vakgenoten van mening te wisselen en feedback te krijgen.

Na iedere opdracht en ook tijdens langdurige opdrachten wordt met 'klant-opdracht-evaluaties' over de vorderingen van de opdracht en de tevredenheid van de opdrachtgever gesproken. Zo blijven adviseur en opdrachtgever elkaars verwachtingen kennen.

Een greep uit 'klant-opdracht-evaluaties' van onze klanten treft u aan bij 'referenties'

 

Klachten

Het kan gebeuren dat u vindt dat u niet naar tevredenheid bent geholpen. Heeft u een klacht? Stuur dan een mail naar info@ijkadvies.nl